Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Partnerschappen

‘Opleiden doe je samen’ is typerend voor onze hogeschool. Om inspirerend en innovatief onderwijs te verzorgen werken we nauw samen met basisscholen, hogescholen en universiteiten.


Basisscholen

Hogeschool iPabo werkt nauw samen met ruim 300 basisscholen in Noord-Holland. Het opleiden van studenten tot vakbekwame leerkrachten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij voor én met het werkveld opleiden. Daardoor ontstaat een nieuwe dynamiek. Leren, werken, opleiden, onderzoeken en professionaliseren komen bij elkaar. De basisschool is de plaats bij uitstek voor professionele ontwikkeling van alle betrokkenen: studenten, leerkrachten en docenten participeren in professionele leergemeenschappen. De basis hiervoor is gelegd in de gezamenlijke kwaliteitsagenda Doorgaande lijnen in de ontwikkeling van kinderen en leraren. Op basis hiervan is de opdracht voor leraren - en daarmee ook voor de lerarenopleiding - tot lerend en onderzoekend pedagoog, vakdidacticus en teamlid gedefinieerd.
De onderlinge samenwerking richt zich op:

  • verbetering van leer- en ontwikkelingsresultaten van kinderen in basisscholen door professionele leerkrachten;
  • professioneel lerende en onderzoekende basisschoolteams; en
  • schoolleiders die de daarvoor benodigde cultuur in scholen realiseren.


Eind 2013 kende het ministerie van OCW de subsidie Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen 2013-2016 toe aan Hogeschool iPabo en 11 schoolbesturen die participeren in het project Samen Professioneel Sterk (SPS 2013-2016). Het doel van dit project is het gezamenlijk opleiden en nascholen van leerkrachten en leidinggevenden in het primair onderwijs. Samen werken we aan de verbetering van de leer- en ontwikkelingsresultaten van kinderen in basisscholen. We bevorderen een professioneel lerende en onderzoekende cultuur binnen basisscholen en de lerarenopleiding. Daarvoor richten we professionele leer- en onderzoeksgemeenschappen in.

 

Samen Opleiden Noord-Holland

Vanaf augustus 2019 is de Hogeschool iPabo samen met zeven schoolbesturen gestart met een pilot met als doel het samen opleiden verder te ontwikkelen.
De volgende animatie geeft een indruk hoe we in deze pilot te werk gaan: Samen Opleiden

 

Hogescholen

Hogeschool iPabo participeert in Radiant Lerarenopleidingen, een samenwerkingsverband van negen hogescholen. Binnen Radiant Lerarenopleidingen bundelen wij kennis en kracht op gebieden als onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Radiant Lerarenopleidingen staat voor goed onderwijs vanuit een waardengedreven perspectief en sterke verbondenheid met het werkveld.

Voor meer informatie: www.radiantlerarenopleidingen.nl

Radiant lerarenopleidingen

Daarnaast werkt Hogeschool iPabo in het aanbod van haar masteropleidingen samen met Hogeschool Utrecht.

Universiteiten
Vanuit het iPabo onderzoekscentrum werken lectoren en promovendi samen met de Vrije Universiteit en Universiteit Utrecht (Freudental-instituut). De samenwerking met de Universiteit Utrecht krijgt concreet vorm binnen het expertisecentrum ELWIeR-ECENT. Samen met de Vrije Universiteit/LEARN! hebben we op de locatie Amsterdam het Speleon ingericht als onderdeel van het expertisecentrum Jonge kind. In deze voor Nederland unieke laboratorium-setting vindt onderzoek en onderwijs plaats over de ontwikkeling en het speelgedrag van het jonge kind (3-8 jaar).

Klass-e!, gevalideerde on-line nascholing voor de leerkracht in het PO

Een leerkracht in het Primair Onderwijs krijgt vier programma’s per jaar aangeboden over aansprekende, belangrijke onderwerpen uit zijn vak; om iets nieuws te leren of bestaande kennis te actualiseren. Elk programma bestaat uit een boekje dat per post naar de leerkracht wordt verstuurd. De inhoud van het boekje komt overeen met de e-learning die op de online leeromgeving wordt ontsloten. Door deze manier van manier van werken bepaal je zelf het moment van nascholen. Optimaal flexibel dus!
Alle programma’s van Klass-e! zijn gevalideerd met 5 RU punten in het registerleraar.
Probeer nu en ontvang 1 programma gratis!

Klik hier voor alle informatie over het aanbod en het aanmeldformulier.


Geschiedenis van Hogeschool iPabo en haar voorgangers
Hogeschool iPabo kent vele rechtsvoorgangers. Meer informatie vindt u op de site "De Brug", die gemaakt is door oud-medewerkers. De Brug beschrijft een periode van meer dan 100 jaar.