Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Lectoraat Wetenschap en Technologie

 

Wetenschap en Technologie

De onderzoekslijn Wetenschap en technologie wordt uitgevoerd door het lectoraat Wetenschap en technologie onder leiding van lector dr. Anna Hotze en richt zich op het verankeren van Wetenschap en technologie in het basisonderwijs. De centrale vraag daarbij is wat zittende en aanstaande leerkrachten nodig hebben om Wetenschap en technologie goed vorm te kunnen geven. De focus van het lectoraatsonderzoek ligt bij praktijkgericht onderzoek en projecten zullen in samenwerking met het werkveld, hogescholen, universiteiten en andere instellingen plaatsvinden.

De onderzoekslijn richt zich daarbij voornamelijk op: het versterken van W&T in het curriculum van de pabo, het ontwikkelen van het Exploreon, en het in professionele leergemeenschappen onderzoek doen naar het ontwikkelen van theorieën rond het inbedden van W&T bij de kernvakken en het inbedden van ICT in combinatie met W&T in het curriculum van basisscholen.

Het lectoraat is daarnaast sterk betrokken bij de post-HBO W&T opleidingen (specialist W&T/onderzoekend en ontwerpend leren en de post HBO opleiding toekomstgericht onderwijs).

Download hier het onderzoek lectoraatsplan W&T.

Bekijk hier de lectorale rede van iPabo-lector Wetenschap en Technologie, Anna Hotze. De tekst van deze lectorale rede is hier te vinden.

 


Terug