Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Pedagogisch Educatief Professional:
ondersteun een kind (0-14 jaar) in zijn ontwikkeling 

Kom sfeer proeven en ervaar studeren op Hogeschool IPABO.
Meld je aan voor een meeloopdag met een student!

Wil je weten hoe studeren er op Hogeschool IPABO aan toe gaat? Eerstejaars studenten nemen je een dag(deel) mee. Zo kijk je mee bij colleges, werkgroepen en krijg je alle ruimte om vragen te stellen.
Nadat je je hebt aangemeld via deze link, ontvang je een bevestigingsmail. Je wordt gekoppeld aan een student. De student neemt z.s.m. contact met je op om samen met jou de dag te bepalen waarop je komt meelopen.

Bij aanmelding voor het meelopen ga je ermee akkoord dat jouw contactgegevens worden verstrekt aan een student van Hogeschool IPABO.

Let op! Een dagje meelopen is mogelijk met de Ad PEP deeltijd in Alkmaar en met de Ad PEP voltijd in Amsterdam.

 

In de opleiding Pedagogisch Educatief Professional staat de ontwikkeling van kinderen tussen nul tot veertien jaar centraal. Je vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiden en stimuleren van deze doelgroep. Met deze opleiding behaal je in twee jaar het Associate degree-diploma Pedagogisch Educatief Professional. Na afronding van de opleiding kan je op verschillende plaatsen aan de slag als pedagogisch educatief professional, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, als leerkrachtondersteuner in het basisonderwijs of op een naschoolse opvang.

 

Onderwijsprogramma

De Associate degree opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional (Ad Pep) is een opleiding van twee jaar. Het eerste jaar van de opleiding is gericht op kinderen van nul tot veertien jaar. De vakken die gegeven worden zijn gericht op deze brede doelgroep. In het tweede jaar wordt een afstudeerrichting gekozen: jonge kind specialist of educatief specialist.

Het eerste jaar: brede oriëntatie

Het eerste jaar bestaat uit een aantal vakken, die rond vier thema’s gerangschikt zijn:
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Preventie
  • Speciale zorg
  • Werken in een organisatie

Vakken die in het eerste jaar worden gegeven zijn bijvoorbeeld: ontwikkelingspsychologie, stimuleren van ontwikkeling, pedagogisch klimaat, culturele diversiteit, signaleren van kindermishandeling en beroepsethiek. Behalve kennis doe je ook veel vaardigheden op: je oefent je gespreksvaardigheden, reflecteert op je eigen interactievaardigheden en je werkt aan je hbo-vaardigheden.

In het onderwijsprogramma is ruimte opgenomen om een aantal keuzemodules te volgen. Je kunt hier onder andere denken aan het behalen van het babycertificaat, dat je nodig hebt om met baby’s te kunnen werken binnen een kinderopvangorganisatie. Ook zijn er keuzemodules die je kunt volgen, soms samen met pabo-studenten.

Ook zijn er lessen waarin de praktijk en jouw eigen persoonlijke professionaliteit aan bod komen. Je leert hier bijvoorbeeld om een casus in te brengen vanuit je praktijkplek of om te reflecteren op je eigen handelen. Elke klas heeft een eigen studieloopbaanbegeleider. Deze docent is jouw eerste aanspreekpunt en begeleidt zowel op groepsniveau als op individueel niveau.

Het tweede jaar: specialisatie

In het tweede jaar kies je een afstudeerrichting. We bieden twee richtingen aan:

  • Jonge kind specialist: gericht op werken met jonge kinderen van nul tot zeven jaar in de kinderopvang of in de onderbouw van het basisonderwijs;
  • Educatief specialist: gericht op werken met kinderen van vier tot veertien jaar in het basisonderwijs, de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs of de naschoolse opvang.

Afstudeerrichting Jonge kind specialist

Bij deze afstudeerrichting word jij een ‘specialist jonge kind’. Je kunt zowel op de kinderopvang als in de onderbouw van de basisschool werken/ stage lopen.

Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: VVE-programma’s, ontwikkelingskansen jonge kind, ouderbetrokkenheid en hbo’er op de groep. Na afronding van deze afstudeerrichting krijg je het VVE-basiscertificaat en kan je het certificaat hbo’er op de groep behalen.

Afstudeerrichting Educatief specialist

Bij deze afstudeerrichting word jij een ‘educatief specialist’. Je kunt zowel in de basisschool werken/ stage lopen als in de onderbouw van het voortgezet onderwijs of in de naschoolse opvang.

Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: didactiek taal en rekenen, handelingsgericht werken en inspelen op onderwijsbehoeftes. Daarnaast zijn er een aantal keuzemodules, die je (soms samen met pabo-studenten) kunt volgen. 

Voltijd / deeltijd

De opleiding wordt (bij voldoende aanmeldingen) zowel in voltijd (in Amsterdam) als deeltijd (Amsterdam en Alkmaar) aangeboden.

Voor studenten die de havo of een mbo-4 opleiding, bij voorkeur in sociaal-pedagogische richting, hebben afgerond wordt de opleiding in voltijd aangeboden. Ben je al werkzaam in de kinderopvang, basisschool of naschoolse opvang, dan kun je de opleiding in deeltijd volgen.

Voltijd

Als voltijdstudent volg je twee dagen per week onderwijs aan de Hogeschool iPabo. De lessen vinden plaats op de maandag en dinsdag. De voltijd-opleiding wordt alleen in Amsterdam aangeboden. Daarnaast loop je twee dagen per week (16 uur) stage. In de voltijd opleiding volg je meer lessen dan in de deeltijdopleiding en krijg je meer begeleiding m.b.t. praktijkleren. Als je de voltijdopleiding volgt heb je recht op studiefinanciering en een OV-kaart (zie www.duo.nl).

Deeltijd

Als deeltijdstudent heb je al een relevante werkplek waar je minimaal 16 uur per week werkzaam bent. Je volgt één dag in de week les. Je hebt minder lessen dan in de voltijd opleiding en er wordt dan ook van je verwacht dat je meer zelfstudie doet. Je kunt kiezen voor lesplaats Amsterdam (lesdag maandag) of lesplaats Alkmaar (lesdag vrijdag).

Associate degree en werkveld

Een Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en zit qua niveau tussen een mbo-4 en een hbo-bachelor in. Het is een hbo-opleiding op niveau 5 met een praktijkgerichte opzet, waarbij praktijkleren een belangrijke rol inneemt. Een Associate degree is een wettelijk diploma.

Met een Ad PEP-diploma ben je breed inzetbaar in de doelgroep van nul tot veertien jaar. Je kunt andere taken en verantwoordelijkheden op je nemen dan met een mbo-diploma.

Werk je al in de kinderopvang? Dan biedt de Ad PEP een verbreding en verdieping in je huidige functie. Met dit diploma kun je bijvoorbeeld een voortrekkersrol op je nemen in de begeleiding van kinderen. Daarnaast kun je leidinggevende taken op je nemen en collega’s coachen. Jij wordt dan de hbo’er op de groep. In het werkveld van de kinderopvang passen deze verantwoordelijkheden bij functies zoals pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach of senior pedagogisch medewerker. Je kunt ook denken aan een (nieuwe) functie zoals combinatiefunctionaris, waarmee je de verbindende factor bent tussen kinderopvang en basisschool.

Werk je al in het onderwijs als onderwijsassistent? Dan kun je je met dit diploma verder doorgroeien naar een functie als leraarondersteuner. Je leert planmatig en doelgericht te werken om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, kinderen te begeleiden en les te geven aan (kleine) groepen kinderen, onder begeleiding van een leerkracht. Je bent hiermee een pedagogisch en didactisch educatief specialist in het (speciaal) basisonderwijs of in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs, die kan zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen.

Werk je al op een naschoolse opvang? Met het Ad-diploma kun je meer beleidsmatige taken op je nemen, omdat je meer kennis hebt opgedaan over bijvoorbeeld wetgeving en pedagogische kwesties. Daarnaast kun je leidinggevende of coördinerende taken op je nemen en collega’s coachen. Je kunt een verbindende factor zijn tussen school en de naschoolse opvang.

Met het diploma Associate degree Pedagogisch Educatief Professional ben je flexibel inzetbaar binnen een brede doelgroep en ben je een waardevolle aanvulling in het werkveld waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat.

Waarom iPabo

Op de iPabo werken docenten die veel ervaring hebben in het onderwijsveld. Daarnaast heeft de iPabo veel expertise in huis met betrekking tot de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Als je de Ad Pep op de iPabo volgt, heb je bovendien de mogelijkheid om een aantal keuzemodules samen met pabo-studenten te volgen. Ook kan je gemakkelijk doorstromen naar de pabo-opleiding, mocht je na het behalen van je Associate Degree nog verder willen studeren. Je kunt de pabo-opleiding dan in 2,5 jaar afronden.

Verder is de iPabo een kleine hogeschool met twee vestigingen (Amsterdam en Alkmaar). Dat maakt dat veel studenten zich snel thuis voelen en gezien worden door hun docenten

Aanmelding AD

Informatie over inschrijven vind je op deze pagina.
 

 


Terug