Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Post hbo opleidingen

Hogeschool iPabo ziet het als haar taak en ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de professionalisering van het basisonderwijs en de eigen organisatie.

We constateren dat er in het (basis)onderwijs een groeiende behoefte bestaat aan leerkrachten met een specialisatie. Naast deze behoefte, bieden ook de ontwikkelingen rondom functiedifferentiatie en doorgroeimogelijkheden (bijvoorbeeld naar een andere functie) een goed startpunt voor leerkrachten om te werken aan hun eigen professionele loopbaanontwikkeling. De mogelijkheden die de nieuwe cao PO biedt, sluiten daar mooi op aan. Om te komen tot een verdergaande professionalisering, vergroot u tijdens een opleiding uw kennis en vaardigheden. De opleidingstrajecten dagen u uit om u te ontwikkelen van startbekwaam naar excellent leraarschap. Bij de opleidingen ligt het accent op de doorgaande lijnen in de professionalisering: major (iPabo), minor (iPabo), inductie (startende leerkracht), specialisatie (hbo+, basisbekwaam en vakbekwaam/excellent niveau), HBO-Master, WO-Master. We richten ons daarbij eveneens op de inhoudelijke professionaliseringsagenda van de samenwerkende schoolbesturen binnen het netwerk PO-Campus en partnerbesturen in de Randstad.

 

Startende leraar

Specialisme

 

Professionals

Teacher Leader
 

Vakopleidingen