Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Alumni

Afgestudeerd? Word lid van onze alumnivereniging!

Lid zijn is een mooie manier om als startende leerkracht of pedagogisch educatief professional contact te houden en ervaringen uit te wisselen met oud-medestudenten, mensen uit het werkveld en docenten van de hogeschool. Daarnaast blijf je door studiebijeenkomsten en alumnidagen op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het werkveld. Bovendien houd je toegang tot de mediatheek.

Daarnaast zullen we je vragen om (vrijwillig) deel te nemen aan een alumni-onderzoek dat eens in de twee jaar wordt gehouden onder net afgestudeerden van onze hogeschool. Het onderzoek heeft tot doel om concrete informatie te leveren voor verbeterplannen.  Door de beleving van oud-studenten te onderzoeken over hoe de opleiding hen heeft voorbereid op de beroepspraktijk, kunnen gericht maatregelen worden getroffen om de opleiding te verbeteren. Daarbij brengen uitkomsten van het onderzoek de wensen van startende leerkrachten en pedagogisch educatief professionals in beeld, waarop onze nascholingstrajecten afgestemd kunnen worden.

Meld je aan bij de Linkedin groep van de IPABO-alumni en we houden je op de hoogte.